XIX Jarmark na Św. Jakuba, 27-28 lipca 2024

Latem każdego roku na Jarmark Średniowieczny św. Jakuba przybywają do Kętrzyna rycerze, kupcy i rzemieślnicy.
W dawnym krzyżackim zamku, między Warmią i Mazurami zobaczysz pracę tkaczek i garncarzy, kowali i odlewników, spotkasz powroźnika i spróbujesz dawnych regionalnych potraw. Poznasz pracę pisarza w sciptorium, a u mincerza wybijesz pamiątkową monetę. W cieniu zamkowego dziedzińca usłyszysz pieśni pielgrzymów, wokół zamku zobaczysz różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów. Walki rycerzy, salwa zamkowej artylerii i wieczorne zabawy przy dźwiękach dawnych instrumentów tworzą niepowtarzalny klimat średniowiecznego widowiska.

The 19th St. James Medieval Fair, 27-28 July 2024

Every summer, knights, merchants, and artisans come to Kętrzyn for the St. James’ Medieval Fair.
In the former Teutonic Knights’ castle, between Warmia and Masuria, you will see the work of weavers and potters, blacksmiths and foundry workers, you will meet a ropemaker and try old regional dishes. You will learn about the work of a scribe in the scriptorium, and you will mint a commemorative coin from a minter. In the shadow of the castle courtyard you will hear the songs of pilgrims, around the castle you will see a colorful crowd of jugglers and musicians. Knights’ fights, a salvo from the castle artillery and evening entertainment to the sounds of old instruments create an unique atmosphere of a medieval spectacle.

XIX Šv. Jokūbo viduramžių mugė, Liepos 27-28, 2024

Kiekvieną vasarą riteriai, pirkliai ir amatininkai atvyksta į Kętrzyną į Šventojo Jokūbo viduramžių mugę. Buvusioje kryžiuočių riterių pilyje, tarp Varmijos ir Mazūrijos, pamatysite audėjų ir puodžių, kalvių ir liejyklų darbuotojų darbus, sutiksite virvių meistrą ir išbandysite senus regioninius patiekalus. Apie raštininko darbą sužinosite raštininke ir nukaldinsite proginę monetą iš kalniuko. Pilies kiemo šešėlyje išgirsite piligrimų dainas, aplink pilį pamatysite spalvingą žonglierių ir muzikantų minią. Riterių kovos, salvo nuo pilies artilerijos ir vakaro pramogų iki senų instrumentų garsų sukuria unikalią viduramžių spektaklio atmosferą.

RELACJA FILMOWA Z POPRZEDNIEGO JARMARKU

POPRZEDNIE EDYCJE

XVIII Jarmark na Św. Jakuba – 2023

XVIII Jarmark na Św. Jakuba – 2023

Już po raz osiemnasty odbył się w scenerii kętrzyńskiego Zamku Jarmark Średniowieczny na Św. Jakuba w dniach 22-23 lipca. Jak zwykle, w czasie dwóch lipcowych dni i wieczorów, wokół dawnego krzyżackiego zamku przewijał się różnobarwny tłum kuglarzy, muzykantów i...

XVII Jarmark na Św. Jakuba – 2022

XVII Jarmark na Św. Jakuba – 2022

Jak co roku, pod koniec lipca wokół kętrzyńskiego zamku rozbrzmiewała muzyka, wśród starych lip rozłożyły się barwne stragany i warsztaty. Na kolejny Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba przybyli rycerze, kupcy i rzemieślnicy. Posłuchajmy co o swojej pracy mówią...

XVI Jarmark na Św. Jakuba – 2021

XVI Jarmark na Św. Jakuba – 2021

 PROGRAM JARMARKU   SOBOTA – 24 lipca 2021 roku   od 10.00 – stragany jarmarczne – skwer przy Zamku – chleby, wędliny, sery korycińskie, naturalne syropy, tradycyjne piwa, kuchnia obozowa, kuchnia turecka, rękodzieło artystyczne, naturalne kosmetyki. 10.00 –...

© 2023 Muzeum im.W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie I created by Wirtualne Media