IX Jarmark na Św. Jakuba – 2014

Zapraszamy na IX Jarmark Średniowieczny Na Św. Jakuba, który w tym roku odbywać się będzie w dniach 23-26 lipca. Motywem przewodnim tegorocznego Jarmarku jest średniowieczna kuchnia. W dniu rozpoczęcia Jarmarku odbędzie się wernisaż wystawy „W średniowiecznej kuchni”. Na Jarmarku gościć będziemy grupę odtwórców z Muzeum Historycznego w Trokach, którzy zaprezentują m.in. pokazy średniowiecznej kuchni litewskiej.

Tak jak podczas poprzednich jarmarków nie zabraknie rzemieślników odtwarzających dawne rzemiosła, będzie można posłuchać dawnej i tradycyjnej muzyki. Zapraszamy do nauki toczenia naczyń glinianych na średniowiecznym kole garncarskim i na naukę tradycyjnych tańców polskich i bałkańskich.

Pokazy średniowiecznej kuchni litewskiej są częścią projektu „W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej”. Projekt ten jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM JARMARKU

23.07. środa

godz. 10.00 – 17.00 pokazy kuchni średniowiecznej Muzeum Historyczne w Trokach, Muzeum w Kętrzynie; pokazy rzemiosł dawnych.

godz. 12.00 wernisaż wystawy „W średniowiecznej kuchni”.
muzyka tradycyjna Wileńszczyzny i Suwalszczyzny Paweł Gupkajtys -cymbały, Adrian Żukowski – harmonia trzyrzędowa.

 

24.07. czwartek

godz. 10.00 – 17.00 pokazy kuchni średniowiecznej Muzeum Historyczne w Trokach, Muzeum w Kętrzynie; pokazy rzemiosł dawnych; gry i zabawy dla dzieci; targ rozmaitości.
Nauka gry na cymbałach, skrzypce tradycyjne, bębenki, harmonia trzyrzędowa – zespół Chłopcy z Nowoszyszek; nauka tańców potańcówek miejsko-wiejskich (polka, oberek, walc, chodzony) – Julita Charytoniuk, Marta Urban-Burdalska.

godz. 20.00 – Chłopcy z Nowoszyszek, Julita Charytoniuk, Marta Urban-Burdalska – Koncert Kolbergowski. Pieśni i przyśpiewki weselne Wileńszczyzny i Suwalszczyzny.

 

25.07 piątek

godz. 10.00 – 17.00 pokazy pokazy kuchni średniowiecznej Muzeum Historyczne w Trokach, Muzeum w Kętrzynie; pokazy rzemiosł dawnych; gry i zabawy dla dzieci; targ rozmaitości.

godz. 11.00-13.00 uroczystości obchodów 10-lecia Bractwa pielgrzymkowego Św. Jakuba

godz. 11.00 – msza święta Bazylika św. Jerzego; godz. 12.00 – uroczystości na Zamku.

godz. 20.00 – Tryzna – Cantigas de Santa Maria, koncert Szlak do Santiago.

 

26.07. sobota

godz. 10.00 – 17.00 pokazy pokazy kuchni średniowiecznej Muzeum Historyczne w Trokach, Muzeum w Kętrzynie; pokazy rzemiosł dawnych; gry i zabawy dla dzieci; targ rozmaitości.

godz. 18.00 – Balkan Sevdah – pieśni, muzyka i tańce bałkańskie.

 

 

FOTOGALERIA